پـرسش

پاسـخی برای آنچه در جسـتجـوی آن هســتیـد.

پـرسش

پاسـخی برای آنچه در جسـتجـوی آن هســتیـد.

پـرسش
به شما نخبه گرامی که در جستجوی مقصود خود هستید خوش آمد عرض می نماییم.

مــا زنـده از آنیـم کـه آرام نـگیـریـم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست

این سایت به منظور طرح دیدگاهها ی مختلف و یافتن پاسخی برای پرسش ها ی شماست .

بی صبرانه منتظر نظرات ، دیدگاهها و سوالات شما هستیم .
همچنین می توانید سوالات ( سیاسی - اعتقادی و ... ) خود را در بخش نظرات مطرح نمایید تا در اسرع وقت در این سایت به آن پاسخ داده شود.

۱۹ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است

گرامی باد سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
متن بیانات معظم له به مناسبت آغاز سال 1392 ( سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ) را اینجا ببینید .
۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ اسفند ۹۱ ، ۱۶:۳۵
سرباز ولایت

   پیام نوروزى به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۲

          بسمالله‌الرّحمنالرّحیم

یا مقلّب القلوب و الأبصار، یا مدبّر اللّیل و النّهار، یا محوّل الحول و الأحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال.
اللّهمّ صلّ علی حبیبتک سیّدة نساء العالمین فاطمة بنت محمّد صلّی الله علیه و ءاله. اللّهمّ صلّ علیها و علی ابیها و بعلها و بنیها. اللّهمّ کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه و علی ءابائه فی هذه السّاعة و فی کلّ ساعة ولیّا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتّی تسکنه ارضک طوعا و تمتّعه فیها طویلا. اللّهمّ اعطه فی نفسه و ذرّیّته و شیعته و رعیّته و خاصّته و عامّته و عدوّه و جمیع اهل الدّنیا ما تقر به عینه و تسرّ به نفسه.

تبریک عرض میکنم به همهی هممیهنان عزیزمان در سراسر کشور، و به همهی ایرانیان در هر نقطهای از جهان که هستند، و به همهی ملتهائی که نوروز را گرامی میدارند؛ مخصوصاً به ایثارگران عزیزمان، خانوادههای شهدا، جانبازان و خانواده‌هایشان، و همهی کسانی که در راه خدمت به نظام اسلامی و به کشور عزیزمان مشغول فعالیتند. امیدواریم خداوند متعال این روز را و این آغاز سال را برای ملت ما، برای همهی مسلمانان عالم، مایهی شادی و بهروزی و نشاط قرار دهد و ما را به انجام وظائفمان موفق و مؤید بدارد. به هممیهنان عزیزمان عرض میکنم توجه داشته باشند که ایام فاطمیه در اواسط روزهای عید است و تکریم و احترام این ایام برای همهی ما لازم است.

ساعت تحویل و هنگام تحویل، در حقیقت حد فاصلی است بین یک پایان و یک آغاز؛ پایان سال گذشته و آغاز سال نو. البته نگاه عمدهی ما باید به طرف جلو باشد؛ سال نو را ببینیم، برای آن خودمان را آماده کنیم و برنامهریزی کنیم؛ اما حتماً نگاه ِبه پشت سر و راهی که طی کردهایم هم برای ما مفید است، برای اینکه ببینیم چه کردهایم، چگونه حرکت کردهایم، نتائج کار ما چه بوده است، و از آن درس بگیریم و تجربه بیاموزیم.

سال ۹۱ مثل همهی سالها، سالی متنوع و دارای رنگها و نقشهای گوناگون بود؛ شیرینی هم داشت، تلخی هم داشت؛ پیروزی هم داشت، عقبماندگی هم داشت. زندگی انسانها در طول حیات، همیشه همین جور است؛ با کش و قوسها همراه است، با فراز و نشیبها همراه است؛ مهم این است که از نشیبها خارج شویم، خودمان را به اوجها برسانیم.

آنچه که در طول سال ۹۱ از جنبهی مواجههی ما با جهان استکبار آشکار و واضح بود، عبارت بود از سختگیری دشمنان بر ملت ایران و بر نظام جمهوری اسلامی. البته ظاهر قضیه، سختگیری دشمن بود؛ اما باطن قضیه، ورزیدگی ملت ایران و پیروزی او در میدانهای مختلف بود. آنچه که دشمنان ما هدف گرفته بودند، صحنهها و عرصههای مختلف بود؛ عمدتاً عرصهی اقتصاد و عرصهی سیاست بود. در عرصهی اقتصاد، گفتند و تصریح کردند که میخواهند ملت ایران را بهوسیلهی تحریم فلج کنند؛ اما نتوانستند ملت ایران را فلج کنند و ما در میدانهای مختلف، به توفیق الهی و به فضل پروردگار، به پیشرفتهای زیادی دست پیدا کردیم؛ که تفصیل آنها برای ملت عزیزمان گفته شده است، گفته خواهد شد؛ من هم انشاءالله در سخنرانی روز اول فروردین، به شرط حیات، اجمالاً مطالبی عرض خواهم کرد.

در زمینهی اقتصاد البته بر مردم فشار وارد آمد، مشکلاتی ایجاد شد؛ بخصوص که اشکالاتی هم در داخل وجود داشت؛ برخی از کوتاهیها و سهلانگاریها انجام گرفت که به نقشههای دشمن کمک کرد؛ لیکن در مجموع، حرکت مجموعهی نظام و مجموعهی مردم، یک حرکت رو به جلو بوده است و انشاءالله آثار و نتائج این ورزیدگی را در آینده خواهیم دید.

در عرصهی سیاست، از یک جهت همت آنها این بود که ملت ایران را منزوی کنند، از جهت دیگر ملت ایران را دچار دودلی و تردید کنند؛ همت آنها را کوتاه و ضعیف کنند. درست عکس این عمل شد؛ در واقع عکس این اتفاق افتاد. در زمینهی انزوای ملت ایران، نه فقط نتوانستند سیاستهای بینالمللی و منطقی ما را محدود کنند، بلکه حتّی نمونههائی از قبیل اجلاس جنبش غیر متعهدها با حضور تعداد کثیری از سران و مسئولان کشورهای جهان در تهران تشکیل شد و عکس آنچه را که دشمنان ما میخواستند، رقم زد و نشان داد که جمهوری اسلامی نه فقط منزوی نیست، بلکه در دنیا با چشم تکریم و احترام به جمهوری اسلامی و به ایران اسلامی و به ملت عزیز ما نگریسته میشود.

در زمینهی مسائل داخلی، مردم عزیز ما در آنجائی که امکان و موقعیت ابراز احساسات وجود داشت ــ عمدتاً در بیست و دوم بهمن سال ۹۱ ــ آنچه را که لازمهی حماسه و شور بود، از خود نشان دادند؛ از سالهای دیگر پرشورتر و متراکمتر در صحنه حاضر شدند. یک نمونهی دیگر هم حضور مردم خراسان شمالی در بحبوحهی تحریمها بود، که نمونه و مستورهای از وضعیت و روحیهی ملت ایران را نشان میداد نسبت به نظام اسلامی و به مسئولان خدمتگار و خدمتگزار خودشان. کارهای بزرگی هم بحمدالله در طول سال انجام گرفته است؛ تلاشهای علمی، کارهای زیربنائی، تحرک فراوان مسئولین و مردم. زمینهها برای حرکتِ رو به جلو و انشاءالله جهش، فراهم شده است؛ هم در زمینهی اقتصاد، هم در زمینهی سیاست، و هم در همهی زمینههای حیاتیِ دیگر.

سال ۹۲ برابر چشمانداز امیدوارانهای که به لطف پروردگار و همت مردم مسلمان برای ما ترسیم شده است، سال پیشرفت و تحرک و ورزیدگی ملت ایران خواهد بود؛ نه به این معنا که دشمنیِ دشمنان کاسته خواهد شد، بلکه به این معنا که آمادگی ملت ایران بیشتر و حضور او مؤثرتر و سازندگی آیندهی این ملت به دست خودشان و با همتِ با کفایت خودشان انشاءالله بهتر و امیدبخشتر خواهد شد.

البته آنچه را که ما در سال ۹۲ در پیشِ رو داریم، باز عمدتاً در دو عرصهی مهم اقتصاد و سیاست است. در عرصهی اقتصاد، به تولید ملی باید توجه شود؛ همچنان که در شعار سال گذشته بود. البته کارهائی هم انجام گرفت؛ منتها ترویج تولید ملی و حمایت از کار و سرمایهی ایرانی، یک مسئلهی بلندمدت است؛ در یک سال به سرانجام نمیرسد. خوشبختانه در نیمهی دوم سال ۹۱ سیاستهای تولید ملی تصویب شد و ابلاغ شد ــ یعنی در واقع این کار ریلگذاری شد ــ که بر اساس آن، مجلس و دولت میتوانند برنامهریزی کنند و حرکت خوبی را آغاز کنند و انشاءالله با همت بلند و با پشتکار پیش بروند.

در زمینهی امور سیاسی، کار بزرگ سال ۹۲، انتخابات ریاست جمهوری است؛ که در واقع مقدرات اجرائی و سیاسی، و  به یک معنا مقدرات عمومی کشور را برای چهار سال آینده برنامهریزی میکند. انشاءالله  مردم با حضور خودشان در این میدان هم خواهند توانست آیندهی نیکی را برای کشور و برای خودشان رقم بزنند. البته لازم است هم در زمینهی اقتصاد، هم در زمینهی سیاست، حضور مردم حضور جهادی باشد. با حماسه و با شور باید  وارد شد، با همت بلند و نگاه امیدوارانه باید وارد شد، با دل پر امید و پر نشاط باید وارد میدانها شد و با حماسهآفرینی باید  به اهداف خود رسید.
با این نگاه، سال ۹۲ را به عنوان «سال حماسهی سیاسی و حماسهی اقتصادی» نامگذاری میکنیم و امیدواریم به فضل پروردگار، حماسهی اقتصادی و حماسهی سیاسی در این سال به دست مردم عزیزمان و مسئولان دلسوز کشور تحقق پیدا کند.

به امید توجهات پروردگار و دعای حضرت بقیةالله (ارواحنا فداه) و با درود به روح مطهر امام بزرگوار و شهیدان عزیز .
و السّلام علیکم و رحمةالله و برکاته

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ اسفند ۹۱ ، ۱۶:۳۲
سرباز ولایت
دوشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۲۲ ق.ظ

روزها نو نشـده،کهنـه ‌تراز دیـروز است


   یک سال دیگر هم گذشت و دیدار میسر نگشت ....
  نوروز حقیقتا روزی است که او ظهور می کند و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. (1)
  امید که امسال ، سال آخر هجران و فراغ یار  باشد.


روزها نو نشـده،کهنـه ‌تراز دیـروز است

گر کند یوسف زهرا نظری، نـوروز است

لــحــظـه ها در تـپـش تاب و تـب آمــدنش

آسمـان چشم به راه قدمش هر روز است

ای خدا کــاش شود ســال نوام عید فــرج

که نگـاهم نگران، منتـظـر آن روز است


 1) اشاره به حدیث : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَنْ تَنْقَضِیَ الْأَیَّامُ وَ اللَّیَالِی حَتَّى یَبْعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَیْتِی یُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِی یَمْلَؤُهَا عَدْلًا وَ قِسْطاً کَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْر» (الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج‏2، ص: 340 )

۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۲ ۲۸ اسفند ۹۱ ، ۱۰:۲۲
سرباز ولایت
جمعه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۰۹:۱۶ ب.ظ

ورزش باید ها و نباید ها

                     ایران اسلامی منتظر  نگاهی نو به  ورزش

     این روزها  خبر های بی اخلاقی در ورزش کشور - که البته  کم هم نیستند - رفته رفته به یک خبر عادی تبدیل می شوند ونا هنجاری های باشگاههای حرفه ای ! با سرازیر شدن منابع مالی بیشتر می گردد. ناهنجاری ها یی که از فوتبال به سایر رشته ها سرایت  کرده و به واسطه آن رسم فتوّت و جوانمردی رنگ می بازد و جای خود را به تزویر و تجمّل و .... می دهد. (1)

    امّا با این همه هنوز هم هستند ورزشکاران با غیرتی که با فرهنگ اسلامی آشنایند و به اسلام عزیز و پرچم پر افتخار کشورشان عشق می ورزند و آن را با هیچ چیز دیگری عوض نمی کنند.
   هنوز هم خون پوریای ولی و غلامرضا تختی در رگهای ورزشکاران با اخلاق جریان دارد .والبته کم هم نیستند ورزشکارانی سرشار از صفا و صمیمیت اند که در دل مردم جای گرفته اند. ورزشکارانی که به تعبیر رهبر عزیزمان مظهرى از هوش، از همت و اراده ، از توانائى‌هاى جسمانى و بسیارى از خصوصیات دیگر هستند. (2)
 اساسا جامعه ورزشی ما جامعه ای پاک و بهره مند ازهمتی بلند است که چون لباسی سپید لکه های آن بیشتر نمایان است.  
این نوشته با به تصویر کشیدن لحظات شیرین و به یاد ماندنی از ورزشکاران غیور ایران اسلامی می گوید.
۱۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱ ۲۵ اسفند ۹۱ ، ۲۱:۱۶
سرباز ولایت
پنجشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۱، ۰۷:۱۵ ب.ظ

دیروز و امروز

چیزی تغییر نکرده است .

دیروز روز دفاع از اسلام در برابر صدامیان بود و امروز روز جهاد اقتصادی در برابر غرب و آمریکا .

به نصیحت دیروز امام (ره) توجه کنید :

   « یکى از نصیحتهایى که چون نزدیک سال نو است می ‏خواهم به همه ملت این‏ نصیحت را بکنم این است که ما در حالى که جنگزده هستیم، در حالى که این همه آواره داریم، این همه بیمار داریم، این همه معلول در بیمارستانها داریم و شما هر یکی ‏تان بعض همسایه هاتان شهید دادند، شما باید یک قدرى راجع به مراسم عید کوتاه بیایید.
شما همه این قشرهایى که براى اسلام الآن دارند زحمت می ‏کشند و شهید دادند و بازماندگان شهید هستند یا در بیمارستان هستند، اینها را عائله خودتان حساب کنید.
مقدارى که می ‏خواهید تشریفات زاید را عمل بکنید، نکنید و بروید از اینها دلجویى کنید. ایام نوروز، ایام عید نوروز بروید در این مریضخانه‏ ها، بروید احوال اینها را، اینهایى که آواره شدند، اینهایى که در جنگ آواره شدند، اینهایى که از خارج بیرونشان کردند و گرفتار هستند، به اینها سرکشى کنید و آن تشریفات زمان سابق را تخفیف بدهید.» (1)

از این نصیحت دیروز ، امروز هم مطالبی را می توان به عمق جان  آموخت و آن این که در شرایط بحرانی به فکر مستضعفین و نیازمندان جامعه باشیم .

بگذاریم عید برای همه عید باشد . فقط به فکر خود نباشیم و ...

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجملصحیفه امام، ج‏16، ص: 112


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱ ۲۴ اسفند ۹۱ ، ۱۹:۱۵
سرباز ولایت
پنجشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۱، ۰۴:۳۲ ب.ظ

وصیت نامه سیاسی الهی امام + لینک دانلود

وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی (ره )Related image


 به جاست که هر چند وقت یک بار همه ملّت بزرگوار ایران به خصوص مسئولین نظام مقدّس جمهوری اسلامی به وصیت نامه امام راحل (ره) مراجعه نمایند تا هم یاد آن امام عزیز در جامعه زنده گردد و هم راه پر ثمر و اهداف والایش فراموش نگردد.

**************************************************************

یــادمـان بـاشــد کــلام آفــتــاب           دسـت نـا اهـلان نـیـفـتـد انـقـلاب


    لینک دانلود  وصیت نامه


«برای شادی روح امام و شهدا صلوات »

۱۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱ ۲۴ اسفند ۹۱ ، ۱۶:۳۲
سرباز ولایت
پنجشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۱، ۰۸:۰۰ ق.ظ

ما اهل کو فــه نیستیم ...

 اوایل انقلاب بود و نزدیک رفراندم .

 بچه های انقلابی که می خواستند همه به جمهوری اسلامی رای بدهند مشغول تبلیغ و بحث و ... در میان این بحث ها فرد معلوم الحالی بود که می گفت اگر جمهوری اسلامی بساط میگساری ما را کاری نداشته باشد و بگذارد هر کاری که می خواهیم بکنیم به جمهوری اسلامی رای می دهم.

۱۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۱ ۲۴ اسفند ۹۱ ، ۰۸:۰۰
سرباز ولایت
دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۰۹:۱۸ ب.ظ

مذاکره ایران با آمریکا ؟

 
تجربه مذاکره ایران با آمریکا
آقای حسن کاظمی قمی، رئیس هیأت ایرانی مذاکره‌کننده با آمریکا در موضوع عراق است. تجربه‌ی مذاکره‌ای که پس از انقلاب اسلامی ایران، برای کمتر دیپلمات ایرانی اتفاق افتاده است. پرونده‌ی امنیتی عراق، کشور تحت اشغال آمریکا موضوع مذاکره بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده‌ی آمریکا بود و خط قرمز تیم مذاکره‌کننده‌ی ایرانی نیز همین بود؛ مذاکره فقط درباره‌ی عراق.   آنچه در ادامه خواهد آمد گفت‌وگوی مفصلّی با سفیر پیشین ایران در عراق درباره‌ی تجربه‌های این مذاکره است.

(من جرّب المجرب حلت به ندامه )
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۱ ، ۲۱:۱۸
سرباز ولایت
دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۰۷:۵۷ ب.ظ

ورزشکاران دلاوران نام آوران

تقدیم به تمام ورزشکاران و پهلوانان ایران اسلامی :

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۱ ، ۱۹:۵۷
سرباز ولایت
دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۰۷:۱۴ ب.ظ

دیدار رهبر عزیزمان با ورزشکاران

بیانات امام خامنه ای ( حفظه الله تعالی ) در دیدار مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک

  بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خیلى خوشحالم از دیدار شما عزیزان - قهرمانان، پهلوانان، افتخارآفرینان - که بحمداللَّه توانسته‌اید با همت، با اراده و عزم راسخ، قله‌ها را فتح کنید. مثل همین قله‌هاى کوه‌ها که کوهنوردان با زحمت و تلاش فراوان و صخره‌پیمائى و سنگ‌پیمائى، اینها را فتح میکنند و مایه‌ى افتخار میشوند، قله‌هاى افتخارات معنوى و ملى هم وقتى به وسیله‌ى جوانها فتح میشود، حقیقتاً خیلى باارزش است؛ و شما این کار را کرده‌اید.
 دو تأثیر و دو عامل مهم در قهرمانها وجود دارد که باید به این دو توجه کرد: یکى مسئله‌ى شخصى است، یکى مسئله‌ى عمومى و اجتماعى است. در مسئله‌ى شخصى، جوانهائى که به قهرمانى دست پیدا میکنند، نشان میدهند و ثابت میکنند که داراى خصوصیات برجسته‌اى هستند؛ مثلاً اراده‌ى قوى‌اى دارند. ورزشکار اگر داراى اراده‌ى قوى و عزم راسخ نباشد، قطعاً به مرحله‌ى قهرمانى نمیرسد؛ اگر اراده نباشد، حتّى ورزش هم نمیکند. با اینکه این همه راجع به ورزش گفته میشود - ورزش معمولى، نرمش صبحگاهى - اما بعضى‌ها حاضر نیستند ده دقیقه، یک ربع وقتشان را به این کار مصروف کنند؛ این کم‌ارادگى است. حالا وقتى یک جوانى ورزش میکند و سختى‌هاى جسمانى ورزش را تحمل میکند و با شوق و ذوق به سمت پرورش استعدادهاى جسمانى و بدنىِ خودش حرکت میکند، این عزم راسخ را نشان میدهد؛ این یک نقطه‌ى خصوصیت شخصى است.
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۱ ، ۱۹:۱۴
سرباز ولایت